Dutch Startup Association mist de ambitie die nodig is om de Nederlandse economie in de toekomst veilig te stellen. Uit de zojuist gepresenteerde plannen blijkt dat het kabinet – nu het economisch goed gaat met Nederland – gedurfde keuzes, zoals een versnelde verruiming van de regeling rond aandelenopties en fiscale stimulering van durfkapitaal, vooruit schuift. Geen slimme zet, want nu niet inzetten op de bedrijven van morgen, gaat BV Nederland schade opleveren. DSA helpt het kabinet graag een ambitieuzer beleid te ontwikkelen.

DSA-voorzitter Lucien Burm: “Het lijkt wel alsof het kabinet de eerder toegekende extra gelden voor de versterking van het ecosysteem en InvestNL voldoende acht voor het toekomstbestendig maken van het Nederlandse bedrijfsleven. Het nieuwe van de nieuwe bedrijvigheid is er blijkbaar wel een beetje af. Startups zijn echter geen hype, deze bedrijven vormen de motor voor de economie van morgen. Maar het kabinet lijkt deze economische trend niet op waarde te schatten. Willen we de toekomst van BV Nederland veiligstellen, dan zal nu geïnvesteerd moeten worden. Hoe? Bijvoorbeeld door het veelbesproken investeringsfonds snel te concretiseren, denk aan gelden voor sleuteltechnologieën. Daar wordt nu slechts €7,5 miljoen extra voor vrijgemaakt.
Op onze wensenlijst staan verder nog het onderzoek naar fiscale stimulering van durfkapitaal en de verruiming van de regeling van aandelenopties.”

Werk aan de winkel voor het kabinet dus! En bij deze de uitnodiging aan de politiek om het samen met de startups en scale-ups van Nederland op te pakken en zo Nederland tot de startup staat van Europa te maken.