Dutch Startup Association (DSA) zal op donderdag 9 juli als het Charter Diversiteit (Diversiteit in Bedrijf|SER) gaan tekenen. De grootste onafhankelijke belangenvereniging voor startups en scaleups in Nederland erkent de problemen in de huidige maatschappelijke situatie en heeft de waarden diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Met het ondertekenen verbindt DSA zich aan doelen op het gebied van etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft DSA daar concreet invulling aan voor startups.

“Door startups nu bewust te maken van de huidige status rondom de voordelen van een diverse en inclusieve cultuur kunnen we op lange termijn een enorme impact maken” zegt Thomas Vles, directeur DSA: “in tegenstelling tot grote bedrijven kunnen startups sneller veranderen en daarmee veel meters maken in korte tijd”. 

De ondertekening is het begin van een langdurige samenwerking met de afdeling Diversiteit in Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER). Op korte termijn zal DSA zich inzetten voor het in kaart brengen van diversiteit en inclusiviteit binnen ons ecosysteem (nulmeting) en het openen van van gesprekken aangaande etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid. Dit zal voor zichtbaarheid zorgen binnen de startup wereld en uiteindelijk een verbetering. DSA zal ook per kwartaal drie grotere startups laten intekenen voor actief beleid. 

“Door de bedrijven van de toekomst sectorbreed te verbeteren hebben we over 5 jaar grote stappen gemaakt in de gehele dwarsdoorsnede van bedrijven”, zegt Thomas Vles: “dit heeft een grotere impact dan de inspanning die nu bij grote bedrijven plaatsvinden.”

De ondertekening vindt plaats op donderdag bij B. Amsterdam  om 9 juli om 17.00 uur. Naast het officiële moment van ondertekening faciliteert DSA een open discussie met sprekers als Stephan Alspeer, Alice Odé (SER) en Ruben Brave (DSA). B. Amsterdam, grootste startup-ecosysteem van Europa vind diversiteit en inclusiviteit belangrijk en host daarom de ondertekening van het charter namens het ecosysteem. 

Wil je erbij zijn? Aanmelden kan hier.